Thịt gác bếp
-10%
-10%
-13%
150.000699.000
-10%
18.000
-13%
700.000
đồ ngâm rượu
-10%
230.000450.000
-46%
70.000120.000
-94%
80.000130.000
rượu tây bắc
-13%
700.000
-13%
700.000
-13%
700.000
-25%
600.000
400.0001.600.000
hạt khô đặc sản trà thảo dược hoa quả đặc sản
-25%
15.000
60.000
20.000200.000
40.000
rau đặc sản sản vật đặc trưng
-34%
190.000330.000
70.000
30.000
55.000269.000