Flash Sales tháng 10/2020

Dưới đây là một số sản phẩm sale mạnh nhất của chúng tôi:

30.000
55.000269.000
5 ngoài 5
20.000200.000
5 ngoài 5
99.000
5 ngoài 5
400.0001.600.000
-10%
110.000 99.000
-10%
6.000
-25%
800.000 600.000
-13%
800.000 700.000
-13%
800.000 700.000
-13%
800.000 700.000
-10%
-13%
800.000 700.000
-10%
-13%
4.8 ngoài 5
150.000699.000